Cầu chì SIEMENS 3NA3 824-2C

Thông tin sản phẩm: Model SIEMENS 3NA3 824-2C

  • Khả năng cắt mạch ngắn: 50kA
  • Thời gian phản hồi: < 0.1 giây
  • Dòng định mức: 250A
  • Điện áp định mức: 690VAC
  • Cấp bảo vệ: gL/gG
  • Số cực: 3
  • Loại kết nối: Kết nối bằng vít
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20