Khởi động từ CHINT NXC-12/180V

Thông tin sản phẩm: Model CHINT NXC-12/180V

 • Điện áp định mức:12kV
 • Dòng định mức: 630A
 • Dòng ngắn mạch định mức: 20kA
 • Điện áp cách điện định mức: 42kV
 • Tần số định mức: 50Hz
 • Loại thiết bị đóng cắt loại khí SF6
 • Cơ chế hoạt động cơ khí
 • Cách điện chính khí SF6
 • Số pha ba pha
 • Vị trí lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài
 • Tiêu chuẩn IEC 62271-100