Cầu dao MITSUBISHI BH-D6 C10

Thông tin sản phẩm: Model: BH-D6 C10

-Thương hiệu: MITSUBISHI

-Số cực: 2P

-Frame size: 63AF

-Dòng định mức: 10A

-Điện áp định mức: 440V

-Dòng cắt ngắn mạch: 6kA