Khởi động từ CHINT MCB-NXB-63-2P-C16-6KA

Thông tin sản phẩm: Model: MCB-NXB-63-2P-C16-6KA

-Thương hiệu: CHINT

-Loại Khởi động từ: Khởi động từ xoay chiều

-Dòng sản phẩm: MCB NXB-63

-Số cực: 2P

-Frame size: 63AF

-Dòng định mức: 16A

-Dòng cắt ngắn mạch: 6kA