Khởi động từ CHINT MCCB-NM1-125C-3300-125A

Thông tin sản phẩm: Model: MCCB-NM1-125C-3300-125A

-Thương hiệu: CHINT

-Loại Khởi động từ: Khởi động từ xoay chiều

-Dòng sản phẩm: MCCB NM1

-Số cực: 3P

-Dòng định mức: 125A