Khởi động từ CHINT MCCB-NXB-125-3P-C125

Thông tin sản phẩm: Model: MCCB-NXB-125-3P-C125

-Thương hiệu: CHINT

-Loại Khởi động từ: Khởi động từ xoay chiều

-Dòng sản phẩm: MCCB NXB-125

-Số cực: 3P

-Frame size: 125AF

-Dòng định mức: 125A

-Dòng cắt ngắn mạch: 10kA