Đồng hồ bấm giờ ZSD-009

Thông tin sản phẩm: Model: ZSD-009 

-Màn hình 3 dòng, 8 số: Hiện Giờ-Phút-Giây và ngàn giây

-Công suất đo của đồng hồ: 9 giờ, 59 Phút, 59,000 giây ( 10 giờ)

-Đơn vị đo: 1/1.000 giây

-Độ chính xác: 1/100s

-Pin: CR-2032

-Kích thước-trọng lượng của đồng hồ: 80mm x 65mm x 17mm – 51 g