Đồng hồ đo điện và điện áp Ampe kế 44L1-A

Thông tin sản phẩm: Model: 44L1-A

-Độ chính xác cấp độ 1.5 và cấp độ 2.5

-Kích thước bên ngoài 100×80 mm

-Kích thước lỗ thủng 70 10×60 10 mm

-Máy biến dòng phù hợp BH-0.66-30

-Độ bền điện môi 2KV 50Hz trong 1 phút

-Tình trạng điện áp Dung sai đo được không vượt quá dung sai cơ bản khi giá trị đo thay đổi 15%