Ampe kìm FLUKE 319

Thông tin sản phẩm: Model: FLUKE 319

-Thương hiệu: FLUKE

-ACA: 40.00 A /1.6%, 600.0 A, 1000 A /1.5%

-DCA: 40.00 A /1.6%, 600.0 A, 1000 A /1.5%

-ACV: 0.1V ~ 600.0 V /1.5%

-DCV: 0.1V ~ 600.0 V /1%

-Điện trở: 400.0 Ω, 4000 Ω /%

-Tần số: 5 Hz – 500 Hz

-Kiểm tra liên tục:  ≤ 30 Ω

-Tần số : 5.0 – 500.0 Hz /0.5%