Nhiệt kế ẩm cơ học ANYMETRE TH101E

Thông tin sản phẩm: Model: TH101E

-Thương hiệu: ANYMETRE

-Thiết bị hình tròn: Ø 12,8cm

-Độ dầy: 1.9cm

-Cân nặng: 150g

-Nhiệt độ: -300ºC – 500ºC

-Độ ẩm: 20% – 100%

-Độ chính xác nhiệt độ: ±10ºC

-Độ chính xác độ ẩm: ±5%

-Vạch chia: 10ºC Và 2%