Máy đo độ cứng LX-D

Thông tin sản phẩm: Model: LX-D

-Dải đo: 0~100HD

-Có thể đo: 10~90HD

-Hành trình đầu: 0 ~ 2,5 mm

-Hành trình: 2,5mm

-Hành trình ép kim: 2,5 mm

-Kích thước đầu tip: SR 0,1mm

-Khối lượng: 0,5kg