Khởi động từ CHINT NXM-250S

Thông tin sản phẩm: Model: NXM-250S

-Thương hiệu: CHINT

-Số cực: 3P

-Frame size: 250AF

-Dòng định mức: 200A

-Dòng cắt ngắn mạch: 36kA