Khởi động từ TECO CU-27

Thông tin sản phẩm: Model: CU-27

-Thương hiệu: TECO

-Số lượng cực: 3A1a1b (thường mở và thường đóng)

-Số pha: 3 pha

-Điện áp cuộn dây: 24VAC   

-Dòng điện: 45 amp

-Loại hiện tại: AC