Mô-đun đầu ra Mitsubishi A1SY10

Thông tin sản phẩm: Model Mitsubishi A1SY10

  • Số kênh đầu ra: 16 kênh
  • Số điểm điều khiển: 8 điểm
  • Điện áp hoạt động: 24VDC
  • Dòng điện hoạt động: 0.1A
  • Cách ly đầu vào/đầu ra: 1500VAC
    Chuyển mạch tải min.: 5 VDC 1mA
  • Điện áp chuyển mạch max.: 264VAC 125VDC