Mô-đun Mitsubishi A1SJ71AT21B

Thông tin sản phẩm: Model Mitsubishi A1SJ71AT21B

  • Số lượng đầu vào/đầu ra: 8 điểm vào và 8 điểm ra
  • Điện áp đầu vào: 24VDC
  • Dòng điện đầu vào: 7mA
  • Điện áp đầu ra: 5-30VDC
  • Dòng điện đầu ra: 0.5A
  • Tần số hoạt động: 50/60Hz
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 55 độ C
  • Độ chính xác: ±1%
  • Độ ổn định: ±0.2%