Mô-đun SIEMENS EM232CN

Thông tin sản phẩm: Model SIEMENS EM232CN

  • Số lượng đầu vào số: 16
  • Số lượng đầu ra số: 16
  • Thời gian chuyển đổi A/D: 10ms
  • Độ phân giải tín hiệu analog: 12 bit
  • Điện áp hoạt động: 24VDC
  • Dòng tiêu thụ: 250mA
  • Điện áp cách ly giữa đầu vào và đầu ra: 500 VAC