Cáp dữ liệu PLC USB to RS-232

Thông tin sản phẩm: Model PLC USB to RS-232

  • Tốc độ truyền dữ liệu: từ 75bps đến 115200bps
  • Cổng kết nối máy tính: USB
  • Cổng kết nối PLC: RS-232
  • Điện áp hoạt động: từ 4.5V đến 5.5V DC
  • Điện trở đầu ra: 300 ohm – 1.5 kohm
  • Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 98/2000/XP/7/8/10