Cáp lập trình PLC USB-232PO-9F+

Thông tin sản phẩm: Model PLC USB-232PO-9F+

  • Tốc độ truyền dữ liệu: 300 bps đến 1 Mbps
  • Cổng kết nối máy tính: USB 2.0
  • Cổng kết nối PLC: RS-232
  • Điện áp hoạt động: từ 4.5V đến 5.5V DC
  • Điện trở đầu ra: 300 ohm