Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX2N-2AD

Thông tin sản phẩm: Model Mitsubishi FX2N-2AD

  • Số kênh đầu vào: 2 kênh
  • Loại đầu vào: Analog (0-10VDC hoặc 4-20mA)
  • Độ phân giải: 12 bit
  • Điện áp cung cấp: 5VDC từ bus backplane của PLC
  • Dòng tiêu thụ: 70mA (tại 5VDC)
  • Kích thước: 25mm x 90mm x 87mm
  • Trọng lượng: khoảng 200g