Bộ lập trình PLC DELTA DVP32ES00T2

Thông tin sản phẩm: Model DELTA DVP32ES00T2

 • Số điểm vào: 16 điểm
 • Số điểm ra: 16 điểm
 • Loại ngõ ra: Relay hoặc Transistor
 • Nguồn cấp: 100-240VAC hoặc 24VDC.
 • Bộ nhớ chương trình: 16K steps.
 • Bộ nhớ dữ liệu: 10K words
 • Thời gian xử lý tối đa: 0.24μs/step (khi sử dụng chế độ nhanh).
 • Tốc độ xử lý: 0.32µs/ lệnh
 • Cổng giao tiếp: RS-232 và RS-485.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Ladder, Basic, SFC…
 • Có khả năng mở rộng thông qua các module giao tiếp và module I/O