time on relay LADT4 10-180S độ trễ khi bật nguồn

Danh mục: ,