time on relay LADT2 0.1-30S độ trễ khi bật nguồn

Danh mục: ,