time on relay LADTO 0.1-3S độ trễ khi bật nguồn

Danh mục: ,