Trục bơm Wilden 2 inch P800/PKPPP/TWS/TF/PTV04-3882-99

Thông tin sản phẩm: Model: P800/PKPPP/TWS/TF/PTV04-3882-99

-Tên sản phẩm: Màng bơm wilden

-Vật liệu màng: Neoprene

-Hãng sản xuất: Wilden