Van tiết lưu FESTO GRLA-3/8-QS-8-D

Thông tin sản phẩm: Model: GRLA-3/8-QS-8-D

-Thương hiệu: FESTO

-Áp suất hoạt động cho toàn bộ dải nhiệt độ: 0,2 bar … 10 bar

-Tốc độ dòng chảy tiêu chuẩn ở hướng điều khiển dòng chảy 6 -> 0 bar: 1300 l / phút

-Tốc độ dòng chảy tiêu chuẩn theo hướng không quay trở lại ở 6 -> 0 bar: 1080 l / phút 1420 l / phút

-Phần tử điều chỉnh: Vít có rãnh

-Kiểu lắp: Vít

-Nhiệt độ môi trường: -10 ° C … 60 ° C