Xi lanh, ben hơi SMC CDJB16-75Z-B

Thông tin sản phẩm: Model SMC CDJB16-75Z-B

  • Đường kính piston: 16 mm
  • Hành trình piston: 75 mm
  • Áp suất làm việc: 0.15 – 0.7 MPa (1.5 – 7 bar)
  • Áp suất tối đa: 1.05 MPa (10.5 bar)
  • Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 70°C
  • Chất liệu vỏ: Nhôm
  • Loại truyền động: Trực tiếp
  • Loại khóa: Khóa vòng bi
  • Loại gắn kết: Ren ngoài
  • Loại bảo vệ chống bụi: Có (Dạng chống bụi)