Mô-đun SCHNEIDER TM2DOCKN

Thông tin sản phẩm: Model SCHNEIDER TM2DOCKN

  • Cổng giao tiếp: Modbus
  • Số lượng cổng kết nối: 2 cổng (1 cổng cho đầu vào và 1 cổng cho đầu ra)
  • Số lượng module mở rộng tối đa: 7 module
  • Điện áp hoạt động: 24 VDC
  • Dòng tiêu thụ: 30 mA